Legezko oharra

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutakoa betez, honako lege-informazio hau jartzen da atari honetako erabiltzaileen eskura:

Ikututako MALICIA, izen komertzial honen bidez merkaturatzen dira honako hauek guztiz artisau-erara diseinatutako produktuak:

Datu fiskalak:

Alicia de Miguel Gutiérrez
Mendilauta Kalea 21 D 3º izda
20800 Zarautz – Gipuzkoa
NIF: 34093764-J
Helbide elektronikoa: info@maliciatocados.com
Telefonoa: 606424762

Erabiltzailea, honen bidez, guztiz informatuta geratzen da, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan deskribatutako ondorioetarako, eta maltzurkeriaz kontaktatu ahal izango du, doan, azkar eta zuzenean, goian adierazitako edozein bitartekoren bidez.

Online dendako web orriei buruzko lege-informazioahttps://maliciatocados.com

<ARRAZOIA>

Gune hau sortu da jendeak eskaintzen dituen produktuei buruzko informazioa ezagutarazteko eta eskuratzeko aukera izan dezanhttps://maliciatocados.com

<EDUKIA>

Webgune honek https://maliciatocados.com webguneak merkaturatutako produktuei buruzko informazioa eskaintzen du. Produktu horiek, nolanahi ere, une bakoitzean berariaz zehaztutako termino eta baldintzei lotuta daude, eta webgune honetatik eskura daitezke, tarifekin batera, eta horiek ere online dendak emandako zerbitzu bakoitzaren erabilera-baldintza orokorren mende egongo dira https://maliciatocados.com

<SARBIDEA ETA ERABILERA>

Web gune honetara sartzea eta bertan jasotako informazioa eta edukiak erabiltzea egiten duenaren erantzukizun esklusiboa izango da.

Web honetan sartzeko baldintzak indarrean dagoen legeriaren araberakoak izango dira, bai eta fede onaren eta erabiltzaileak legez erabiltzearen printzipioen araberakoak ere. Oro har, debekatuta egongo da https://maliciatocados.com online dendaren edo hirugarrenen kalterako edozein jarduketa egitea.

Web orri hau legez kanpoko edo baimendu gabeko helburuetarako erabiltzea debekatutzat jotzen da, eta, bereziki, honako hauetara mugatzen ez dena:

 • Hirugarrenen eskubideak urratzeko edozein modu (intimitaterako eskubidea, norberaren irudirako eskubidea, komunikazioetan sekreturako eskubidea, jabetza intelektual eta industrialerako eskubidea, datuak babesteko eskubidea, etab.)
 • Edozein motatako birus informatiko, fitxategi akastun edo beste edozein software edo programa informatiko sartzea edo sartzea, web orri horren bidez eskura daitezkeen edozein motatako eduki edo sistemetan baimendu gabeko kalteak edo aldaketak eragin baditzake.
 • Online dendaren webgunean (https://maliciatocados.com) sar daitezkeen zerbitzu guztien erabilera okerra edo desegokia, funtzionamendu normalari eta helburuari dagokienez.

<ERANTZUKIZUNA>

https://maliciatocados.com webgunea ez da inola ere erantzulea izango erabiltzaileek web orri honi edo beste edozeini eragin diezaioketen kalteengatik, hura edo haren bidez eskuratu edo emandako edukiak edo informazioak legez kontra edo bidegabeki erabiltzeagatik.

<ZERBITZUA>

https://maliciatocados.com-ek bere web-orrirako sarbidea eteteko eskubidea izango du, aldez aurretik abisatu gabe, diskrezionalki eta aldi baterako, arrazoi teknikoengatik edo beste edozein arrazoirengatik, eta, era berean, bere kabuz aldatu ahal izango ditu web-orrian sartzeko baldintzak eta bertan jasotako eduki guztiak edo batzuk.
https://maliciatocados.com online dendak ez du bere gain hartzen webguneetarako esteken edukiaren osotasunaren eta egiazkotasunaren erantzukizunik, ez eta https://maliciatocados.com online dendak gainbegiratu ez dituen edukiena ere.

<MERKATARITZA ETA DENDA BIRTUALA>

Atari honen bidez merkataritza-jardueraren bat egiten bada, aurkeztutako produktu eta zerbitzuei buruzko eskaerak jaso eta bidaliko dira, eta gertatzen diren merkataritza-transakzioak indarrean dauden lege-xedapenei lotuko zaizkie, eta, bereziki, Txikizkako Merkataritza Antolatzeko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legean urrutiko salmentei buruz ezarritakoari, bai eta baldintza orokorrei buruzko legediari ere. Online dendak (https://maliciatocados.com) eskainitako edozein zerbitzu eskatuz gero, bezeroak onartu egin beharko ditu modalitate jakin bakoitzari dagozkion zerbitzu horiek emateko baldintza orokorrak. Baldintza horiek bezeroaren eskura jarriko dira https://maliciatocados.com web-orriaren bidez.

<JABETZA INTELEKTUALA>

El Site y los contenidos que en él se albergan están protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe expresamente la copia, modificación, reproducción, descarga, transmisión, distribución o generación de obras derivadas de los contenidos de la página, sin la previa autorización del titular de los correspondientes derechos, o se encuentre legalmente permitido.

El acceso al site no presupone la adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad sobre los contenidos que figuran en el mismo.

<RESERVA DE DERECHOS>

https://maliciatocados.com podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras o modificaciones en la estructura, diseño web así como cualquier información contenida en la página, modificar o eliminar productos, las condiciones de acceso o incluso de uso de la web de forma unilateral y sin previo aviso sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna.

https://maliciatocados.com se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del sitio web o de cualquiera de los servicios que lo integran.

<EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD>

https://maliciatocados.com no otorga ninguna garantía ni se hace responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se pudiera derivar de:

 • La falta de disponibilidad y continuidad técnica o del funcionamiento de la página.
 • De la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
 • De la falta de utilidad, adecuación o validez de la web, servicios, contenidos con el objeto de responder a las necesidades, actividades o expectativas de los usuarios.
 • Del uso negligente o ilícito de la web en general que no respeten las normas definidas en el presente aviso legal, a la buena fe, orden público.
 • Errores: Con respecto a la existencia de errores o imprecisiones en el Sitio Web https://maliciatocados.com no responderá por las consecuencias derivada de los mismos. Serán subsanados por https://maliciatocados.com a la mayor brevedad posible y tan pronto como tenga conocimiento de ello.

<POLÍTICAS DE ENLACES>

La Web puede incluir “links” o enlaces de texto o gráficos hacia otras páginas web y contenidos ubicados fuera de https://maliciatocados.com. Los mismos  son propiedad de terceros.

https://maliciatocados.com utiliza dichos “links”  con el objeto de proporcionar mayor información al Usuario. Debido a que son completamente ajenos a https://maliciatocados.com, ésta no se responsabiliza en ningún caso de las mencionadas páginas web, de sus contenidos ni de las consecuencias que pueda acarrear al Usuario el acceso a dichos enlaces.

Asimismo https://maliciatocados.comsólo autoriza a terceras personas interesadas a que establezcan “links” desde sus páginas web siempre y cuando cumplan con las obligaciones establecidas en el presente Aviso Legal.

Particularmente el “link” ha de posibilitar que la web se muestre en su totalidad dentro de la pantalla del navegador sin que los contenidos se muestren a través de marcos o “frames”.  No obstante lo anterior, https://maliciatocados.com reserva el derecho a exigir a dichas terceras personas que retiren inmediatamente los “links” hacia el Sitio Web cuando así lo estime conveniente.

El establecimiento de un “link” no implicará en ningún caso la existencia de relaciones entre el tercero que incluye el mismo y https://maliciatocados.com, ni el conocimiento y aceptación por parte de https://maliciatocados.com de los servicios y contenidos ofrecidos en dicha página web.

https://maliciatocados.com no asume ningún tipo de responsabilidad, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad, contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, productos etc., ofrecidos en las webs que no están gestionadas por https://maliciatocados.com

<REDES SOCIALES>

La presente web utilizará, Redes sociales y comunidades virtuales que se utilizarán como medios de comunicación y promoción de los productos y servicios de https://maliciatocados.com. Las redes sociales y comunidades virtuales de las que hace uso son las siguientes: Facebook, Instagram, twitter, Youtube, y Pinterest sin perjuicio de que pueda utilizar otras en un futuro. Los objetivos específicos a través de los cuales se usan dichos medios son el apoyo mediático y difusión de los servicios de https://maliciatocados.com

Con respecto a la información de los contenidos de las redes sociales https://maliciatocados.com no se hace responsable en ningún caso de la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, y actualización de la información suministrada a través de las mismas.

Los contenidos establecidos en las redes sociales son exclusivamente informativos, por lo que no se responsabiliza de las decisiones tomadas por el Usuario a partir de las mismas, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o en terceros con base en esta información.

https://maliciatocados.com procurará fomentar la calidad de las informaciones a través de la subsanación de errores en datos recibidos, así como, en la administración de los sitios, y posibilitará que terceros usuarios puedan reportar denuncias sobre comentarios ofensivos e improcedentes que no tengan que ver con los temas tratados, fotos publicadas o vídeos igualmente no relacionados con los temas a los que se destina las anteriores Redes sociales y Comunidades.

En estos casos, https://maliciatocados.com como administrador de las redes, tendrá la potestad de borrar toda información que no se ajuste a la calidad, objeto y buen servicio informativo y lúdico de las redes sociales. No obstante, pese a la intención de procurar la máxima calidad de contenidos,  no se hará responsable de las informaciones referidas.

Se informa que el acceso a las redes  sociales y comunidades de los que la web hace uso para los objetivos anteriormente descritos, requiere de un servicio/suministro por parte de otros prestadores de servicios de la sociedad de la información. https://maliciatocados.com no puede en ningún momento responsabilizarse de la fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento de las mismas, y por tanto no puede impedir su suspenso, cancelación o inaccesibilidad por causas ajenas a https://maliciatocados.com.

https://maliciatocados.com no se responsabilizará de los daños o perjuicios que sufra el Usuario por motivos que provengan de fallos o desconexiones en las redes sociales, y que puedan producir pérdidas de información, suspensiones, cancelaciones o interrupciones del servicio  durante la prestación del mismo o con carácter previo.

Las redes sociales y las comunidades pueden permitir el acceso a enlaces y otras páginas web. Atendiendo a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, https://maliciatocados.com actúa como prestador de servicios de intermediación, por lo que sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados, en la medida en que tenga conocimiento efectivo de su ilicitud y no haya actuado con la diligencia debida para retirarlos. Si  el usuario considera que alguno de los Sitios Enlazados incluye contenidos ilícitos o inadecuados, podrá comunicárselo a https://maliciatocados.com mediante el email establecido al principio del presente aviso legal, procediendo diligentemente a retirar dichos enlaces. https://maliciatocados.com en ningún caso se hace responsable de los contenidos y servicios ofrecidos en los Sitios Enlazados, por lo que no responde de los daños producidos por su ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad.

<GENERALES>

Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de la tienda online https://maliciatocados.com será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de esta página Web, los Juzgados y Tribunales de España.

La tienda online de https://maliciatocados.com está gestionada por:

Alicia de Miguel Gutiérrez
Calle Mendilauta 21 D 3º izda
20800 Zarautz – Gipuzkoa
NIF: 34093764-J
Correo Electrónico: info@maliciatocados.com
Teléfono: 606424762

El acceso a la página Web de la tienda online https://maliciatocados.com implica la aceptación de todas las condiciones expresadas.

Fecha de Actualización: 1 de MARZO de 2021
Copyright 2021 © MALICIA TOCADOS

0
  0
  Zure saskia
  Zure saskia hutsik dagoDendara itzuli
  Abrir chat
  Malicia Taller ¿Te podemos ayudar?
  Saludos desde MALICIA TALLER! En qué te podemos ayudar?